Biểu đồ vốn hóa thị trường tiền điện tử

Các biểu đồ dưới đây cho thấy tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP và các tài sản tiền điện tử khác bằng USD. Bạn cũng có thể so sánh tỷ lệ vốn hóa ưu thế thị trường của các loại tiền điện tử khác nhau.

Tổng Khối lượng và Vốn hoá thị trường tiền điện tử

Tổng Khối lượng và Vốn hoá thị trường (Trừ BTC)