Lý do thành lập trang web BangTyGia.com?

Để dùng kinh nghiệm của bản thân hỗ trợ mọi người tìm hiểu về thị trường cũng như kiếm được tiền từ đó. Tất cả những chia sẻ được viết ra đều là bài học từ sự trải nghiệm, không viết kiến thức hàn lâm ở đâu cũng có. Mọi dự báo đều có cơ sở và phân tích rõ ràng.