Miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố từ chối

BangTyGia.com cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ từ các nguồn đáng tin cậy, từ trang chủ của ngân hàng tại Việt Nam.

Các nguồn dữ liệu về tỷ giá ngoại tệ tại BangTyGia.com

Tên Nguồn cung cấp
ACB acb.com.vn
Agribank agribank.com.vn
Bidv bidv.com.vn
Đông Á Bank dongabank.com.vn
EximBank eximbank.com.vn
HSBC hsbc.com.vn
Mbbank mbbank.com.vn
Sacombank sacombank.com.vn
Techcombank techcombank.com.vn
Vietcombank vietcombank.com.vn
Vietinbank vietinbank.com.vn
Tiền ảo, tiền điện tử tradingview.com

Dữ liệu được cập nhật liên tục 1 phút 1 lần. Vì đó, dữ liệu được thay
đổi liên tục nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các
thông tin trên tùy vào thời điểm nhất định.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sai giá dẫn đến yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại khi xem thông tin tại BangTyGia.com

Bạn nên xác nhận các tỷ giá hiện hành trước khi thực hiện
bất kỳ giao dịch nào có thể chịu ảnh hưởng do thay đổi trong tỷ giá hối
đoái.

Các tỷ giá chỉ nhằm mục đích cung cấp
thông tin, so sánh thông tin và có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Tỷ giá của các giao dịch thực tế có thể thay đổi.

Các thông tin trên trang BangTyGia.com này đã không có liên quan đến
mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính. Thông tin về giá được thực
hiện cho bên thứ ba được dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin
đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. BangTyGia.com không có trách
nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ
việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

(Xin lưu ý, BangTyGia.com không mua hoặc bán
ngoại tệ. BangTyGia.com là một trang thông tin, so sánh miễn phí về tỷ giá ngoại tệ. Chúng tôi cũng không cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân hoặc giá trị của vàng và bạc, đồ trang sức.)

Liên hệ BangTyGia.com tại đây